بریکت گرم

بریکت همان آهن اسفنجی یا DRI می باشد. با این تفاوت که در زمان تولید، بصورت فشرده شکل گرفته و از نظر نوع و دمای فرآیند تولید به ۳ نوع ذیل تولید می شود.

• بریکت گرم آهن اسفنجی
• بریکت نرمه آهن اسفنجی
• بریکت سرد آهن اسفنجی

مزیت هایی که انواع بریکت نسبت به آهن اسفنجی دارد سبب توسعه تولید آن شده است. یکی از این مزیت ها، ساده تر بودن امکان شارژ و انبار کردن بریکت آهن اسفنجی نسبت به خود آهن اسفنجی می باشد. آهن اسفنجی امکان اشتعال و انفجار دارد درحالیکه این احتمال درمورد بریکت آهن اسفنجی بسیار کم است

تولید بریکت گرم

در تولید بریکت سرد، آهن اسفنجی را در درجه حرارت محیط وارد دستگاه بریکت زنی میکنیم درحالیکه در تولید بریکت گرم، درجه حرارت آهن اسفنجی ورودی حدود ۶۵۰ درجه سانتیگراد است. فروش بریکت گرم، که ایمن ترین نوع بریکت ( درجه اشتعال پایین) جهت حمل و نقل است، در حوزه صادرات توسعه خوبی پیدا کرده است.

کاربرد

زمینه های کاربردی بریکت سازی عبارتند از :

بریکت گرم و بریکت سرد محصولات جدید تجاری این شرکت هستند که قابل ارائه به مشتریان گرامی می باشد.

با ما تماس بگیرید