صادرات مواد معدنی از جمله سنگ آهن، کنسانتره آهن، آهن اسفنجی، اسلب و …