فراخوان

شرکت توسعه تجارت آفاق زرین، با این باور که انجام وظایف شغلی و فعالیت‌های سازمانی و تحقق اهداف عالی شرکت در گرو رعایت قوانین است، خود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و همچنین اجرای آنها می‌داند.
ما، با برگزاری مناقصه و مزایده، همواره در تلاش برای ارتقای سطح اعتماد، کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مشتریان خود، خواهیم بود.

مزایده

جهت مشاهده لیست مزایده‌های شرکت توسعه تجارت آفاق زرین کلیک کنید

مناقصه

جهت مشاهده لیست مزایده‌های شرکت توسعه تجارت آفاق زرین کلیک کنید
با ما تماس بگیرید