ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه عموماً جهت حفاظت سطح، تحت عملیات شیمیایی غیرفعال‌سازی، روغن‌کاری و یا هر دو قرار می‌گیرند. در شرکت فولاد امیرکبیرکاشان حفاظت سطحی به روش عملیات شیمیایی کروماته صورت می‌گیرد. عملیات شیمیایی، سطح ورق گالوانیزه را در برابر رطوبت حفاظت نموده و خطر تشکیل شوره سفید را کاهش می‌دهد. محصولات بدون عملیات شیمیایی سطحی فقط بر اساس سفارش مشتری، ارائه می‌گردد که در این صورت احتمال تشکیل شوره سفید در سطح وجود دارد. وزن پوشش کروماته ۱۵ تا ۲۰ میلی‌گرم بر مترمربع در دو طرف می‌باشد.

انواع محصولات گالوانیزه

حداکثر وزنحفاظت سطحضخامت خروجی (mm)عرض ورق (mm)قطرخارجی (mm)قطرداخلی (mm)
۲۲/۵ تنبدون روغن کروماتهحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
۰/۲۵۱/۵۶۰۰۱۲۵۰۱۰۰۰۱۸۲۰۵۰۸۶۱۰
حداکثر وزن پالتضخامت خروجی (mm)عرض ورق (mm)طول ورق (mm)
۵ تنحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
۰/۲۵۱/۲۶۰۰۱۲۵۰۰/۵۴
حداکثر وزن پالتضخامت خروجی (mm)عرض ورق (mm)طول ورق (mm)
۵ تنحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
۰/۴۰/۸وابسته به عرض ورق ورودی۱/۵۱۲

تنوع محصولات گالوانیزه

کیفیتخواص فیزیکیموارد مصرف
سخت
(Hard Full)
انعطاف پذیری پایین
استحکام بالا
ساخت پروفیل، پوشش سقف
تجاری
(Commercial)
انعطاف پذیری و استحکام مناسب
جهت مصارف عمومی
پوشش سقف موج دار، کابینت، کانال، لوازم خانگی
تجاری و نورد سطحی شده
Pass Skin + (Commercial)
استحکام کمتر، کشش معمولی، انعطاف پذیری خوب، قابلیت رنگ پذیریقطعات داخل اتومبیل که بایستی رنگ پذیر باشند، لوازم خانگی
کششی
(Drawing)
استحکام کمتر، کشش خوب، قابلیت خمش بسیار عالی، انعطاف پذیری خوبشکل دهی قطعات پیچیده، قطعات داخلی اتومبیل، پرسکاری
کششی و نورد سطحی شده
(Pass Skin + Drawing)
استحکام کمتر، کشش عالی، انعطاف پذیری عالی، قابلیت خمش بسیار خوب، قابلیت رنگ پذیری عالیقطعات داخلی و تمامی قطعات خارجی اتومبیل

جرم پوشش

کلاس پوشش بر اساس استانداردهای مختلف در جدول ذیل آمده است. جرم‌های پوشش نشان داده شده، حداقل جرم پوشش در دو طرف سطح می‌باشد. مقدار جرم پوشش بدست آمده از هر طرف سطح، نبایستی کمتر از ۴۰% تعیین شده در حالت تست یک نقطه‌ای باشد. در شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، جرم پوشش بنا به درخواست مشتری مطابق استاندارد JIS G ۳۳۰۲ و در محدوده ۹۰ تا ۲۷۵ گرم بر مترمربع قابل ارائه می‌باشد‌.

تلرانس ابعادی

ضخامتعرض ورق
≤ ۶۳۰۶۳۰ – ۱۰۰۰۱۰۰۰ – ۱۲۵۰۱۲۵۰ – ۱۶۰۰≥ ۱۶۰۰
۰٫۲۵±۰٫۰۴±۰٫۰۴±۰٫۰۴
۰٫۲۵ – ۰٫۴۰±۰٫۰۵±۰٫۰۵±۰٫۰۵±۰٫۰۶
۰٫۴۰ – ۰٫۶۰±۰٫۰۶±۰٫۰۶±۰٫۰۶±۰٫۰۷±۰٫۰۸
۰٫۶۰ – ۰٫۸۰±۰٫۰۷±۰٫۰۷±۰٫۰۷±۰٫۰۷±۰٫۰۸
۰٫۸۰ – ۱٫۰۰±۰٫۰۷±۰٫۰۷±۰٫۰۸±۰٫۰۹±۰٫۱۰
۱٫۰۰ – ۱٫۲۵±۰٫۰۷±۰٫۰۸±۰٫۰۹±۰٫۱۰±۰٫۱۲
۱٫۲۵ – ۱٫۶۰±۰٫۰۹±۰٫۱۰±۰٫۱۱±۰٫۱۲±۰٫۱۴
۱٫۶۰ – ۲٫۰۰±۰٫۱۱±۰٫۱۲±۰٫۱۳±۰٫۱۴±۰٫۱۶
۲٫۰۰ – ۲٫۵۰±۰٫۱۳±۰٫۱۴±۰٫۱۵±۰٫۱۵±۰٫۱۸
۲٫۵۰ – ۳٫۱۵±۰٫۱۵±۰٫۱۶±۰٫۱۷±۰٫۱۸±۰٫۲۱
≥ ۳٫۱۵±۰٫۱۷±۰٫۱۸±۰٫۲۰±۰٫۲۱

تلرانس عرض

عرضتلرانس
≤ ۱۵۰۰۷۰+
≥ ۱۵۰۰۱۰۰+

محدوده وزنی کلاف

کلاف ۳ قسمت شدهکلاف ۲ قسمت شدهکلاف سنگین
۳ – ۷ تن۶ – ۱۱ تن۹ – ۲۲ تن
با ما تماس بگیرید