آبان ۲۶, ۱۳۹۹

جدول وزنی آهن آلات

تعیین وزن آهن آلات در صنعت از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است. در حقیقت محاسبه وزن محصولات فولادی و اجرای پروژه، ارتباط مستقیمی داشته و مکمل یکدیگرند. گام قبل از اجرای هر پروژه، محاسبه وزن آهن آلات مصرفی مورد نظر در آن پروژه است. با ما همراه باشید!
با ما تماس بگیرید